Plot Network - I softwaren åbnes produktionsmønstre eller markere der ønskes plottet.
Alt efter indstilling kan man plotte enkeltdele i de ønskede størrelser og samtidig
arrangere en prioriteret rækkefølge. Modulet kan evt. være installeret til produktionsstedets plotter (i udlandet) hvortil man sender mønstre og markere med e-mail. I plotmodulet kan man ikke tilfære ændringer på patterns/markere.
Master Pattern Design
AutoMarker