Krav til udstyr: PC med min. Pentium III Processor og Windows XP Professional
samt til Macintosh G4 eller G5 computere med Mac OSX version 10.3.9 eller højere. Computeren skal have min 256 mb RAM:


Hardware: PAD System softwaren har drivere indbygget til de fleste typer plottere og
digitizere der er fremstillet til bekædningsbranchens behov.

Se lister med kompatible plottere på: http://www.padsystem.com/en/Plotters.html

Se lister med kompatible digitizere på: http://www.padsystem.com/en/Digitizing_Tables.html

Master Pattern Design
Plot Network
AutoMarker