Clone - Ved at udvælge bestemte mønsterdele til at være MASTER PIECES kan man
efterfølgende fremstille kopier/kloner af fx foer og vliesmønsterdele. Ved ændringer på
MASTER PIECE delen opdateres CLON-delene automatisk.
Auto Marker
Plot
Master Pattern Design MTM Haute Couture 3D